Contact
Route
Mijn winkelwagen
ANBI informatie

 

 • Naam van de instelling: Stichting Theater de Speeldoos
 • RSIN of fiscaal nummer: 002865932
 • Contactgegevens van de instelling:
  Vliertstraat 6, 5261EL Vught
  info@theaterdespeeldoos.nl
  073 7518044
  www.theaterdespeeldoos.nl
 • Duidelijke beschrijving van de doelstelling:
  De stichting heeft ten doel gelegenheid te bieden tot het uitoefenen en bevorderen van culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
  De stichting trachthaar doel ondermeer te verwezenlijken door de exploitatie en het beheer van een centrum voor culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten, genaamd Theater de Speeldoos, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
  • Kwaliteit
   Kwaliteit is het belangrijkste speerpunt voor de Speeldoos. Wij streven continu een hoge kwaliteit na en willen een stimulerende rol vervullen voor veel partijen. Dat geldt ook voor de samenwerking met andere culturele instellingen en commerciële partners (cultureel ondernemerschap). Waar mogelijk wil de Speeldoos voldoen aan criteria van de Code Cultural Governance.
  • Toegankelijkheid
   In letterlijke en figuurlijke zin streeft de Speeldoos naar toegankelijkheid: wat betreft gebouw, de sfeer en uitstraling, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, prijsstelling, dienstverlening door medewerkers en transparante communicatie. Laagdrempeligheid, vriendelijkheid en gastvrijheid waren altijd al de belangrijke handelsmerken en succesfactoren. Veiligheid staat hierbij steeds voorop. Dat blijft zo in de toekomst.
  • Het gebouw
   De Speeldoos is een gebouw dat ruim 40 jaar oud is. Het verdient een grondige opknapbeurt. Hoe kunnen wij het huidige gebouw voor de toekomst gereedmaken rekeninghoudend met de hedendaagse eisen vanuit techniek, duurzaamheid en veiligheid. De accommodatie moet daarna weer de nodige tijd voort kunnen en een nieuwe mooie uitstraling hebben. Zoals we in ons voorwoord al zeiden is dit geen gemakkelijke opgave.Hoofdlijnen van het beleidsplan:
   Wij willen als lokaal sociaal cultureel centrum een bijdrage leveren aan het culturele en sociaal- maatschappelijk leven in de gemeente Vught. We richten ons daarbij primair op, de buitenschoolse cultuureducatie, amateurkunst en sociaal culturele organisaties. Op dit moment maken een kleine 60 organisaties en verenigingen gebruik van de Speeldoos.
 • Functies en namen van de bestuurders:
  Voorzitter: M.G.S. Lelijveld-Voets
  Penningmeester: P.J. Vergroesen
  Bestuurslid: M.M. Teeuwen
 • Beloningsbeleid: Voor het personeel is de CAO Nederlandse Podia is van toepassing. De bestuurders ontvangen geen honoraria voor hun werkzaamheden.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 2019, 2020, 2021
 • Financiële verantwoording: 2019, 2020, 2021